Större delen av kemikaliereglerna är idag gemensamma inom EU, dessa regler styr därmed också Sverige antingen […]
– Människor ska inte utsättas för farliga ämnen i varor. Därför behövs strängare regler, säger Nina […]
Lena Ek lämnar därmed sin plats i EU-parlamentet där hon jobbat som Europaparlamentariker sedan 2004 och […]
Chemsec står bakom projektet Sin-listan (Substitute It Now!) som ska fungera som ett verktyg för företag […]
Att ta tag i kemikaliefrågan kan ge företag både marknadsfördelar och minska ekonomiska risker. Det var […]