Ytterligare ett ämne har tagits upp på REACH kandidatförteckning. Det är gruppen PFHxS som har kompletterats. […]