Kandidatförteckningen har uppdaterats torsdagen den 16 januari 2020 med ytterligare 4 ämnen. Dessa nya ämnen är […]
Nytt år och nya möjligheter! Börja året med en av våra uppskattade kurser, Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning. […]
Arbetsmiljöverket rapporterar att man hittat brister i hanteringen av kemikalier på 8 av 10 inspekterade arbetsplatser. […]