SIN-listan (Substitute It Now!) är den europeiska miljörörelsens svar på EU:s kemikaliereform REACH. På en konferens […]
GBL, gamma-butyrolakton, och 1,4-butandiol är lösningsmedel som använts till bland annat klotterborttagning. Eftersom det med lätthet […]