Behöver du tillfällig hjälp med en kemikaliesamordnare eller stöd för viss del av en tjänst, då kan du få hjälp av någon av Chemgroups kemikaliesamordnare.

Med farligt gods avses ämnen och föremål som kan orsaka skada på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras rätt under transport. Exempel på farligt gods kan vara kemiska produkter, farligt avfall och litiumbatterier.

Vi kan bistå med hjälp under både kortare och mer begränsade perioder till en längre tid.

Våra konsulter har mångårig erfarenhet från kemikaliehantering inom olika branscher.

Kontakta oss för mer information!

Säkerhetsrådgivare

Verksamheter som lämnar eller som själva utför transport av farligt gods ska ha tillgång till en säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgivarens uppgift är att säkerställa att att hanteringen av de farliga godset sker på ett säkert sätt samt att verksamheterna följer bestämmelserna. Säkerhetsrådgivaren ska vara examinerad och godkänd av MSB.

Det finns dock vissa undantag bl.a. om det farliga godset skickas som begränsad eller värdeberäknad mängd. Behöver ni en säkerhetsrådgivare eller behöver ni hjälp med att utreda ifall ni behöver det eller inte? Tveka inte att kontakta oss!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR