Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Vill du fördjupa din kunskap inom kemikalieområdet med målet att uppnå en hållbar kemikaliehantering? Chemgroup erbjuder ett stort utbud av kurser, både grundkurser, specialkurser och fördjupningskurser. Är du ny i arbetet med kemikalier rekommenderar vi kursen Praktisk kemikaliehantering, om du dessutom är ansvarig för arbetet har vi även kursen Kemikalielagstiftning för ansvariga. Vilka kurser som passar er beror på vilken hantering som sker i verksamheten, vi har bl.a. utbildningar inom riskbedömning, allergiframkallande ämnen och farligt gods.

I halvdagskurserna CLP-klassning och ökad förståelse för säkerhetsdatablad, Substitution – hur du kan välja skonsammare produkter samt Lagerhållning och förvaring av kemikalier har vi valt ut viktiga delar där vi fördjupar oss lite extra.

Svårt att välja vilka kurser som passar? Kontakta oss så berättar vi mer! Samtliga våra utbildningar kan även genomföras företagsinternt på plats i er verksamhet.

Läs mer om våra utbildningar nedan eller i vår kurskalender:

Riskbedömning av kemikalier – heldagsutbildning

Ska du göra riskbedömningar eller leda arbetet med riskbedömningar inom din verksamhet. Då hjälper den här kursen dig att komma igång.

Exponeringsscenario för användare – heldagsutbildning

En av hörnstenarna inom REACH är exponeringsscenarier. Dessa ska leverantören ta fram och förmedla till dig som nedströmsanvändare…

Allergiframkallande ämnen, härdplaster – halvdagsutbildning

Jobbar du med allergiframkallande ämnen och härdplaster i din verksamhet? Enligt AFS 2014:43 krävs återkommande utbildning…

Bedömning av hygieniska gränsvärden – halvdag

Många upplever det svårt att bedöma huruvida användningen av kemikalier ligger i förhållande till gällande hygieniska gränsvärden.

Jobba smart i Chemgroup Pro – användarutbildning

Varför är kemikaliehantering viktigt och hur kan Chemgroup PRO hjälpa mig i mitt arbete? För dig som använder Chemgroup Pro

Riskbedömningsworkshop – lärarledd onlinekurs, 2 halvdagar

Har ni riskbedömningar som ni inte riktigt haft tid att hinna med? Var det ett tag sedan du påbörjade riskbedömningarna?

Regler för ämnen i varor – Reach/RoHS/SCIP etc.
– Heldagsutbildning

Idag ställs det en rad olika krav på innehåll av kemiska ämnen i varor. Samtliga varor omfattas av lagstiftningen…

Substitution – hur du kan välja skonsammare produkter
– Halvdagsutbildning

I den här kursen introducerar vi enkla praktiska metoder på hur man kan tänka när man skall jobba aktivt med att välja skonsammare produkter

Lagerhållning och förvaring av kemiska produkter
– Halvdagsutbildning

Denna kurs avser att stärka och bredda kunskap av förvaring och märkning med hänsyn till krav i miljöbalken, AMV och MSB…

CLP-klassning & märkning av kemiska produkter – halvdag

I den här kurser går vi igenom grunden inom CLP, lagkrav som påverkar produkters klassning och märkning…

Läsa och förstå säkerhetsdatablad – 2 timmar

Detta är en grundläggande kurs som riktar sig till dig som jobbar med kemikalier och översiktligt ska förstå ett säkerhetsdatablad.

Kemikalielagstiftning för ansvariga – heldagsutbildning

Under en heldag får du möjlighet att lära dig vad som gäller när man har kemikalier i en verksamhet.

Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare – heldag

Hur fungerar egentligen CLP och klassningarna? Hur hänger begrepp, klassningar och regelverk ihop?

Praktisk kemikaliehantering– heldagsutbildning

Denna kurs ger dig en övergripande förståelse och praktiska exempel för en säker kemikaliehantering…

Allmänna villkor för
utbildning och föreläsning

Läs mer om villkoren som gäller när du bokar utbildning eller föreläsning hos Chemgroup…

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR