Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

I den här kurser går vi igenom grunden inom CLP, lagkrav som påverkar produkters klassning och märkning. Det är grunden för hur ett säkerhetsdatablad (SDB) ser ut. Vi tolkar även H- och P-fraser.

Kort information ges om ny UFI-kod och syftet med den. Vi går också igenom beräkning av toxicitet och ekotoxicitet/M-faktor. Sedan ska du ha en ökad förståelse av säkerhetsdatabladet, som ett viktigt underlag vid inköp, substitution, kemisk hantering, riskbedömning eller om du ansvarar för kemisk arbetsmiljö.

Höstens kurstillfällen – 2024:

16 oktober kl 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

Kursavgift:

3500 kr (exkl. moms) (3000 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Anmälan

Anmälan sker via “Boka kurs” nedan. Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt

Kontakta BrittMarie för mer information om kursen.

britt-marie[at]chemgroup.se

0708-47 00 09

Målgrupp

Alla är välkomna till denna grundkurs. Riktar sig extra till er som jobbar aktivt med att förbättra er kemikaliehantering i olika steg.

Syfte med utbildningen

Underlätta vid riskbedömningar, och val av lämplig skyddsutrustning. Underlätta för att skapa en säkrare kemisk arbetsmiljö. Ökad kunskap om CLP; SDB och märkning av produkt.

Förkunskapskrav

Kunskap om att läsa säkerhetsdatablad alternativt genomgången kurs Läsa och förstå SDB.

Ingående delar

CLP lagkrav kortfattat.

REACH bilaga II (gäller för SDB)

UFI-kod kortfattat syfte.

Produktklassning och märkning enligt CLP och styrs av innehåll, halter i %.

H-fraser och P-fraser.

Beräkning av toxicitet och ekotoxicitet/M-faktor.

SDB förståelse, avsnitt 2 och 3.

Boka din kursplats idag!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR