I den här kurser går vi igenom grunden inom CLP, lagkrav som påverkar produkters klassning och märkning. Det är grunden för hur ett säkerhetsdatablad (SDB) ser ut. Vi tolkar även H- och P-fraser.

Kort information ges om ny UFI-kod och syftet med den. Vi går också igenom beräkning av toxicitet och ekotoxicitet/M-faktor. Sedan ska du ha en ökad förståelse av säkerhetsdatabladet, som ett viktigt underlag vid inköp, substitution, kemisk hantering, riskbedömning eller om du ansvarar för kemisk arbetsmiljö.

Vårens kurstillfällen – 2024:

27 februari kl 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

Kursavgift:

3500 kr (exkl. moms) (3000 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Anmälan

Anmälan sker via “Boka kurs” nedan. Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt

Kontakta BrittMarie för mer information om kursen.

britt-marie[at]chemgroup.se

0708-47 00 09

Målgrupp

Alla är välkomna till denna grundkurs. Riktar sig extra till er som jobbar aktivt med att förbättra er kemikaliehantering i olika steg.

Syfte med utbildningen

Underlätta vid riskbedömningar, och val av lämplig skyddsutrustning. Underlätta för att skapa en säkrare kemisk arbetsmiljö. Ökad kunskap om CLP; SDB och märkning av produkt.

Förkunskapskrav

Kunskap om att läsa säkerhetsdatablad alternativt genomgången kurs Läsa och förstå SDB.

Ingående delar

CLP lagkrav kortfattat.

REACH bilaga II (gäller för SDB)

UFI-kod kortfattat syfte.

Produktklassning och märkning enligt CLP och styrs av innehåll, halter i %.

H-fraser och P-fraser.

Beräkning av toxicitet och ekotoxicitet/M-faktor.

SDB förståelse, avsnitt 2 och 3.

Boka din kursplats idag!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR