Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

En av hörnstenarna inom REACH är exponeringsscenarier. Dessa ska leverantören ta fram och förmedla till dig som nedströmsanvändare i form av ett utökat säkerhetsdatablad (eSDS).

Hur ska du som nedströmsanvändare hantera den här informationen? Hur gör man om exponeringsscenariot saknas eller leverantören inte presenterar informationen? Det här går vi igenom på utbildningen. Du kommer dessutom att få praktisk hjälp att kontrollera ditt exponeringsscenario.

Säkerställ att du har koll innan du får kontroll av myndigheter. Dessutom är det värdefull information som hjälper ditt företag att säkerställa att ni skyddar miljö och personal på bästa sätt!

Höstens kurstillfällen – 2024:

28 november kl 09.00-17.00 Göteborg

Kursavgift:

6900 kr (exkl. moms) (6000 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom. Lunch och fika ingår.

Anmälan

Anmälan sker via “Boka kurs” nedan. Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt

Kontakta Hanna för mer information om kursen

E-mail: hanna[at]chemgroup.se

Telefon: 070-454 2004

Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg.

Målgrupp

Miljöchefer, miljösamordnare, personal som utför riskbedömningar, medlem i kemikaliegrupp.

Syfte med utbildningen

Få kunskap om vad exponeringsscenarier är och hur de kontrolleras i den egna verksamheten.

Efter kursen har du kunskap att både ställa rätt krav på leverantörer och följa lagen för den egna verksamheten.

Ingående delar

Kort om lagstiftningen

CSR och CSA, vad innebär alla förkortningar?

Vad är exponeringsscenarier?

Krav på mig som nedströmsanvändare?

Vilka krav kan jag ställa på leverantören?

Hur kontrollerar jag ett exponeringsscenario?

Praktiska övningar med handledning

Riskhantering och uppföljning i min verksamhet.

Boka din kursplats idag!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR