Jobbar du med allergiframkallande ämnen och härdplaster i din verksamhet? Enligt föreskrifterna från arbetsmiljöverket, AFS 2014:43 krävs återkommande utbildning av personalen som sysselsätts. Vår utbildning uppfyller kraven i REACH-förordningen som började gälla 24 augusti 2023.

Vi på Chemgroup erbjuder företagsanpassade utbildningar gällande era härdplaster. Vi tittar på riskerna med era kemikalier och riktar informationen till att vara specifik och gälla den aktuella arbetsplatsen. När vi träffar personalen passar vi på att även gå igenom övriga farliga kemikalier i verksamheten.

Vi erbjuder också öppna utbildningar. Har ni kanske nyligen fått in ny personal eller är det endast är ett fåtal i personalen som behöver uppdatera sin utbildning? Passa då på att boka in er på någon av nedanstående tillfällen som är webbaserad.

Vårens kurstillfällen – 2024

30 januari kl. 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

20 mars kl. 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

28 maj kl. 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

Kursavgift

2900 kr (exkl. moms) (2600 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Anmälan

Anmälan sker via “Boka kurs” nedan. Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt

Kontakta Biljana för mer information om kursen

biljana[at]chemgroup.se

070 – 454 5259

Målgrupp

Du som exponeras eller leder arbetet för personer som exponeras för allergiframkallande kemikalier.

Följande står i AFS: 2011:19 inklusive ändringsföreskrifter

Utbildning krävs för att leda eller aktivt sysselsättas i ett arbete som kan innebära exponering för farliga kemiska produkter som innehåller:

diisocyanater

epoxiplastkomponenter

organiska syraanhydrider

formaldehydhartser

metakrylater eller akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334

samt arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater eller processer som frisätter formaldehyd.

Utbildning krävs även för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

Utbildningen ska minst innehålla information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.

Utbildningen för de som leder eller aktivt sysselsätts i arbete enligt första och andra stycket ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg.

Den arbetsgivare som låter någon utan utbildningsintyg leda eller utföra arbete i strid med fjärde stycket ska betala sanktionsavgift om 10.000 kr för varje sådan person.

Boka din kursplats idag!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR