I den här kurser går vi igenom hur man läser och tolkar ett säkerhetsdatablad.

Detta är en grundläggande kurs som riktar sig till dig som jobbar med kemikalier och översiktligt ska förstå ett säkerhetsdatablad.

Vi går systematiskt igenom varje avsnitt och beskriver vilken typ av information som finns i varje avsnitt.

Under kursen gör vi också ett antal övningsuppgifter där deltagarna får frågor som de ska hitta via information i säkerhetsdatabladen.

Målet är att användare av kemikalier lätt ska kunna tillgodogöra sig information i ett säkerhetsdatablad.

Vårens kurstillfällen – 2024:

1 februari kl 9.00-11.00 lärarledd onlinekurs – INSTÄLLD

Kursavgift:

2500 kr (exkl. moms) (1800 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Anmälan

Anmälan sker via “Boka kurs” nedan. Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt

Kontakta Sandra för mer information om kursen.

sandra[at]chemgroup.se

076 – 306 26 98

Målgrupp

Alla är välkomna till denna grundkurs. Riktar sig framförallt till alla som använder kemiska produkter.

Syfte med utbildningen

Öka kunskapen att kunna läsa säkerhetsdatablad och hitta rätt och relevant information för den egna verksamheten och användningen.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs. Detta är en bra grund inför den mer avancerade kursen CLP-klassning och märkning av kemiska produkter.

Ingående delar

Vad är ett säkerhetsdatablad?

Genomgång av faropiktogram

Säkerhetsdatabladets olika avsnitt

Praktiska övningsuppgift i par

Relevanta delar i säkerhetsdatabladet för användare av kemikalier

Praktisk övningsuppgift i par

Boka din kursplats idag!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR