Många upplever det svårt att bedöma huruvida användningen av kemikalier ligger i förhållande till gällande hygieniska gränsvärden.

Genom denna kursen får deltagarna möjlighet att lära sig att göra teoretiska beräkningar av hur mycket kemikalier som avgår i luften.

Vi får väldigt mycket frågor om detta och vi tycker själva att det är en av de svåraste delarna i riskbedömning av kemikalier.

Vi kommer att reda ut frågor som t.ex. Hur mycket kemikalieångor avgår i luften? Hur mycket kan personalen tänkas andas in? Hur vet jag om vi ligger över gällande hygieniska gränsvärden?

Vårens kurstillfällen – 2024:

20 mars kl 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

21 maj kl 9.00-12.00 Lärarledd onlinekurs

Kursavgift:

4000 kr (exkl. moms) (3500 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom. (Lunch och fika ingår i fysiska kurser.)

Anmälan

Anmälan sker via “Boka kurs” nedan. Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt

Kontakta Biljana för mer information om kursen

biljana[at]chemgroup.se

070 – 454 5259

Målgrupp

Miljösamordnare, skyddsombud och personer med arbetsmiljöansvar, personer som ska utföra riskbedömningar 

Syfte med utbildningen

Målet efter workshopen är att du själv ska kunna göra teoretiska beräkningar när behov uppstår i din verksamhet.

Vi kommer att utgå från webbverktyget ART (Advanced Reach Tool  https://www.advancedreachtool.com/) som är ett verktyg som bl.a. rekommenderas av Arbetsmiljöverket.

Ingående delar:

Kort om hygieniska gränsvärden

Introduktion till ART (Advanced Reach Tool)

Genomgång av verktygets funktionalitet

Övningsexempel från verkligheten

Förkunskaper: 

För att kunna tillgodogöra dig denna utbildning behöver du ha kunskaper om riskbedömning av kemikalier och känna till hygieniska gränsvärden.

Har du tidigare gått vår riskbedömningskurs är denna halvdag ett perfekt komplement. Fokus ligger på att lära sig att göra beräkningar via ART.


Boka din kursplats idag!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR