Kemiska produkter/riskkällor kan förknippas med vissa risker om hanteringen inte sker på rätt sätt. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa risker och ha en god förståelse i vad som krävs för en säker kemikaliehantering på arbetsplatsen.

Denna kurs ger dig en övergripande förståelse och praktiska exempel för en säker kemikaliehantering, vilka rutiner/instruktioner som man bör sätta stort fokus på, förvaring/lagerhållning samt avfallshantering.

Kursen lämpar sig för alla som i sin verksamhet hanterar kemiska produkter/riskkällor samt för arbetsledare. Kursen kan även anpassas till er verksamhet och genomföras på plats hos er.

Vårens kurstillfällen – 2023:

9 mars kl 9.00-17.00 – Göteborg

18 april kl 9.00-17.00 – Lärarledd onlinekurs

Höstens kurstillfällen – 2023:

10 oktober kl 9.00-17.00 – Lärarledd onlinekurs

28 november kl 9.00-17.00 – Göteborg

Kursavgift

5900 kr (exkl. moms)

(5300 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom. Lunch och fika ingår.

Anmälan

Anmälan sker via “Boka kurs” nedan. Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt

Kontakta Pernilla för mer information om kursen.

pernilla[at]chemgroup.se

070 – 454 2003

Vi håller våra fysiska kurser i våra nyrenoverade och härliga lokaler i Göteborg.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som kommer i kontakt med kemiska produkter/riskkällor på sin arbetsplats.

Syfte med utbildningen

Syftet med utbildningen är att verksamheten ska ha en säker hantering av kemiska produkter/riskkällor genom att vara insatta i regler som styr och risker som kan uppkomma. Deltagarna ska veta hur de ska använda och lagerföra kemikalier på säkert sätt samt hur de ska agera vid nödlägen.

Ingående delar

Introduktion

Övergripande lagkrav

Säkerhetsdatablad

Märkning

Förvaring

Lagerhållning

Risker med hantering av kemikalier

Säker användning

Skyddsutrustning

Övergripande information om riskbedömning

Nödlägesåtgärder

Sanering

Praktisk avfallshantering

Boka din kursplats idag!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR