Ramavtal – Järnhandel inklusive skyddsutrustning 2023, Område 2 – Kemikalier för drift och underhåll.

Det är en spännande tid för kemikaliehantering, med omställningar och nya EU-krav på hållbarhet. Det kräver ett nytt förhållningssätt till kemikalier.

Chemgroup ser positivt på hur upphandlingen för detta ramavtal har genomförts. I upphandlingen har man ställt tuffa krav på produkternas innehåll och hållbara leveranser samt leverantörens kunskap om en hållbar kemikaliehantering. Det gör att Chemgroup kan leverera kundnytta i form av kostnadseffektivitet samtidigt som det hjälper organisationer att ställa om till en mer hållbar kemikaliehantering.

Från och med den 15 februari 2024 kan ni enkelt avropa kemikalier för drift och underhåll. Med hjälp av ett redan kravställt sortiment får ni de bästa produkterna som behövs för drift och underhåll i er verksamhet.

I denna upphandling finns drygt 130 produkter som utgör ett kravställt och kontrollerat sortiment av kemiska produkter för drift och underhåll. Utöver de 130 produkterna erbjuder Chemgroup också ett stort sortiment med ytterligare produkter. Syftet är att detta skall täcka ert behov av produkter inom området drift och underhåll.

Inköp via Chemgroup gör det lätt att välja rätt!

Olika sätt att avropa produkterna på:

Ni kan göra en avropsanmälan via ADDAs hemsida. Det går också bra att vända sig direkt till oss på Chemgroup. För att alla skall kunna nyttja detta avtal finns det olika sätt att avropa produkterna på. Avropen kan ske med hjälp av e-Handel direkt mot ert affärssystem eller via traditionell fristående webbshop.


Kontaktuppgifter:

Avtalsansvarig:

Pernilla Ylander

070 – 454 20 03

pernilla[at]chemgroup.seLöpande beställningar:

Andreas Johansson

076 – 316 40 26

andreas[at]chemgroup.se

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR