Vi jobbar ständigt för att hög kvalitet ska genomsyra hela vår tjänst och vår organisation.

Vi strävar mot hög kvalitet genom att:

  • Ständigt utveckla och förbättra verksamheten för att erbjuda våra kunder effektiva lösningar.
  • Ha högt engagemang och kompetens hos varje medarbetare för ett ständigt förbättringsarbete inom Chemgroup.
  • Etablera stabila affärsrelationer med kunder och leverantörer.
  • Uppfylla krav enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.
  • Säkerställa att policyn sprids och förstås inom organisationen.
  • Arbeta med ständig förbättring av vår kvalitet.

Göteborg den 18 maj 2022

Pär Björklund, VD, Chemgroup Scandinavia AB

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR