Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Vi jobbar ständigt för att hög kvalitet ska genomsyra hela vår tjänst och vår organisation.

Vi strävar mot hög kvalitet genom att:

  • Ständigt utveckla och förbättra verksamheten för att erbjuda våra kunder effektiva lösningar.
  • Ha högt engagemang och kompetens hos varje medarbetare för ett ständigt förbättringsarbete inom Chemgroup.
  • Etablera stabila affärsrelationer med kunder och leverantörer.
  • Uppfylla krav enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.
  • Säkerställa att policyn sprids och förstås inom organisationen.
  • Arbeta med ständig förbättring av vår kvalitet.

Göteborg den 18 maj 2022

Pär Björklund, VD, Chemgroup Scandinavia AB

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR