Vi jobbar för att hög kvalitet ska genomsyra hela vår tjänst och vår organisation. Vi strävar mot hög kvalitet genom att:

Vi skall låta totalkvalitet råda genom hela vårt handlande för att få nöjdare kunder.

Vi skall ständigt utveckla och förbättra verksamheten för att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar.

Ha högt engagemang och kompetens hos varje medarbetare för ett ständigt förbättringsarbete inom Chemgroup.

Etablera stabila affärsrelationer med kunder och leverantörer.

Vi skall uppfylla krav enligt lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter.

Säkerställa att policyn sprids och förstås inom organisationen.

Vi skall arbeta med ständig förbättring av vår kvalitet.

Chemgroup Scandinavia AB:s kvalitetspolicy antogs av ledningen den 4 juni 2012.

/Pär Björklund, VD

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR