Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet är att undersöka arbetsmiljön för att upptäcka och bedöma risker innan en olycka eller ett tillbud inträffat. Förutom att få säkrare arbetsplatser är det även ett lagkrav att riskbedöma om man har kemiska risker i verksamheten. Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs.

Våra erfarna kemister på Chemgroup kan hjälpa er med riskbedömningar i hela er verksamhet på ett effektivt sätt.

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Riskbedömningen ska alltid vara skriftlig.

Syftet med riskbedömningen är att:

– Identifiera risker, värdera risken med utgångspunkt på hur allvarlig den är och att den slutligen ska leda till åtgärder för att få bort eller minska riskerna.

– Upprätta en åtgärdsrapport och en handlingsplan för de åtgärder som inte kan lösas direkt.

– Kunna göra löpande uppföljning för att kontrollera att åtgärderna har blivit gjorda och att riskbedömningar fortfarande gäller tex vid förändringar i verksamheten som kan innebära en förändrad risk.

Vi hjälper er gärna med era riskanalyser för att ni ska ha trygga arbetsförhållanden för personalen och för att säkra lagkraven kring kemikaliehantering. Vi kan genomföra riskbedömningar på delar eller hela verksamheten.

Kontakta oss för att diskutera mer.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR