Vi på Chemgroup hjälper våra kunder att få järnkoll på sina kemikalier!

Har man kontroll kan man effektivisera!

Med bra kemikaliehantering kan man enkelt minska den totala kostnaden för administration och inköp. Ett av våra mål är att minska kostnaderna för att hantera kemikalier men också att minska miljöpåverkan av kemikalier genom effektiva produkter.

Vår tjänst bygger på en kombination av en smart it-lösning och bra leverans och logistik tillsammans med kompetent personal på Chemgroup.

Vår kvalitetspolicy

Vi jobbar för att hög kvalitet ska genomsyra hela vår tjänst och vår organisation. Vi strävar mot hög kvalitet genom att…

Vår miljöpolicy

Miljöarbetet är en integrerad del av våra processer och vi verkar för att minska vår miljöpåverkan, så långt…

Vår uppförandekod

Chemgroup ska skapa mervärden för sina kunder, leverantörer och medarbetare och samtidigt bidra till en hållbar samhällsutveckling…

Läs mer om vad våra kunder tycker om att jobba med Chemgroup…

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR