Många produkter i vår omgivning innehåller ämnen som påverkar våra hormoner. Särskilt mannens fertilitet är i fara. Hormonstörande kemikalier kan förstärka, försvaga eller kortsluta kroppens egna signaler.

Kända miljögifter som DDT, PCB, DEHP och tributyltenn kan påverka hormoner, men det finns många andra ämnen med effekter som fortfarande är okända eller bara delvis kända. Dessutom kan flera olika ämnen i en kemikalie-cocktail förstärka varandra eller samverka så att ytterligare effekter uppstår.

Tänkvärt är att massor av ämnen vi sett som vi en gång i tiden setts som fantastiska har visat sig vara mer eller mindre farliga för vår hälsa. DDT och asbest känner alla till men vi har hela tiden använt mer och mer kemikalier vid tillverkning av olika produkter.

I stort sett alla kemikalier påverkar oss på något sätt. Och när vi hittar farliga kemikalier idag så ingår de ofta i väldigt många kemiska produkter. Titta gärna på Rapex lista av farliga produkter. Vi på Chemgroup under åren förvånats över hur många leksaker som har kemiska ämnen som är t.ex. reproduktionshämmande.

En rad miljögifter finns i produkter som vi dagligen använder eller omger oss med som kläder, leksaker, hygien- och elektronikvaror. Sammantaget utstätts vi för en blandning av tusentals ämnen.

Även om kunskapen idag är otillräcklig om många ämnens egenskaper och effekter, så har forskningsresultat tydliggjort konsekvenser av flera hormonstörande ämnen. Förskjuten pubertet, försämrad spermieproduktion och missbildningar på könsorganen är exempel på sådana effekter.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR