REACH står för Registration, Evaluation and Authorization of Chemical Hazards

Reach-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reach trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men börjar gälla stegvis. Echa är den europeiska kemikaliemyndigheten med huvudansvar för Reach-förordningen.

Betydligt fler företag omfattas av kraven i Reach-förordningen jämfört med tidigare kemikalielagstiftning. Alla företag som tillverkar, importerar, distribuerar eller använder ett ämne som sådant, eller i en blandning eller en vara, berörs av reglerna i Reach.

Det är viktigt att notera att företaget kan ha flera olika roller, dvs. ett företag kan på samma gång vara både tillverkare och användare av kemiska ämnen.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR