Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Chemgroup Pro

Chemgroup levererar en tjänst för att spara tid på kemikaliehantering. Förenkla jobbet med hantering av säkerhetsdatablad och säkerställ lagefterlevnad med hjälp av tjänsten. Ni får också hjälp från kemister med förbättringar. Chemgroup jobbar för att ni ska få en hållbar kemikaliehantering.

Om Svenska Kyrkan

Trossamfundet Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk, öppen och demokratisk folkkyrka. Drygt 5,8 miljoner svenskar är medlemmar i Svenska kyrkan. Verksamheten är rikstäckande och det finns cirka 1300 lokala församlingar inom 13 stift. Församlingarna samarbetar ibland i så kollade pastorat. I dagsläget finns det drygt 600 ekonomiska enheter inom Svenska kyrkan.

Syfte med avtalet

Syftet med Ramavtalet är att Trossamfundet och de Beställande enheterna ska ha en bra kontroll på kemikaliehanteringen genom att få kontroll på innehållet i alla kemiska produkter, byta ut kemiska produkter till mer miljö- och arbetsmiljöanpassade produkter och lägre kostnader, hjälp med att identifiera och hantera risker, tillgång till säkerhetsdata- och skyddsblad via webbsida och applikation i mobiler samt ökad medvetenhet bland personalen. Den avtalade tjänsten hjälper dessutom till att underlätta lagefterlevnad gällande kemikaliehantering.

Uppstart av Chemgroup PRO

För att komma igång med vår tjänst Chemgroup Pro skickar du ett signerade PUL samt avropsavtal med fakturerings- och användaruppgifter till Chemgroup. Kontakta gärna info[at]chemgroup.se för att få information om hur du kommer igång.


KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR