Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Från och med den 5 januari 2021 är varje tillverkare, importör eller distributör, som släpper ut en vara innehållande mer än 0,1 % av särskilt farliga ämnen, skyldig att lämna information om detta till den så kallade SCIP-databasen.

SCIP är en förkortning av Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products) och har inrättats enligt ramdirektivet om avfall. SCIP- databasen säkerställer att information om varor som innehåller kandidatämnen finns tillgänglig under produkternas och materialens hela livscykel, också under avfallsstadiet. Avfallsföretag och konsumenter får sedan tillgång till uppgifterna i de inlämnade SCIP-anmälningarna via databasen.

Vad kan Chemgroup hjälpa er med?

Behöver du hjälp kan vi självklart guida dig. Vi hjälper till att se över dina produkter och skapa en utvärderings- och åtgärdsplan.

Vi kan hjälpa till med att beräkna viktsprocenten i era varor/produkter och skapa en handlingsplan för kontinuerlig registrering.

Slutligen kan vi också hjälpa till med själva anmälan till SCIP-databasen.

Kontakta: consulting@chemgroup.se

Vem ska lämna in en SCIP-anmälan till Echa?

Tillverkare och varumontörer i EU

EU-importörer

Varudistributörer och andra aktörer som släpper ut varor på marknaden

Återförsäljare och andra aktörer i distributionskedjan som levererar varor direkt och enbart till konsumenter, omfattas inte av skyldigheten att informera Echa.

Vad avses med en vara?

Skyldigheten att lämna en SCIP anmälan gäller begreppet “vara” som en generalisering av både varor som sådana och komplexa föremål.
En vara är antingen en beståndsdel (t.ex. blad, plast-sked i ett stycke, O-ring) eller ett komplext föremål ( t.ex. pennvässare, soffa, fordonets motor, elektronisk utrustning). En vara kan även vara en beståndsdel i en större vara (o-ringar i en förbränningsmotor, som i sin tur är en del av ett motorfordon). En vara kan också bearbetas till en annan vara.

Vad ska anmälan innehålla?

Uppgifter om varans identitet;

– Ämnets namn, koncentration och var i varan som ämnet finns;

– Information om hur varan ska hanteras på ett säkert sätt.

Vad innebär det för dig?

Om du säljer direkt till konsumenter, behöver du inte göra någonting. Om du däremot är tillverkare, importör eller distributör, är det dags att:

– se över ditt sortiment;

– se vilken information om dina varors innehåll saknas;

– skapa en frågelista och kontakta leverantören för ytterligare information;

– skapa åtgärdslista och handlingsplan

Hur anmäler du?

Online i Echas molntjänst (”IUCLID Cloud”), eller Offline i programmet IUCLID, som du kan ladda ner från Echas webbplats.

För att kunna skapa ett registreringsunderlag (dossier), måste du i första hand ha tillgång till ECHA Cloud Services, som går att nå från https://reach-it.echa.europa.eu/reach/ och skapa ett konto där. Därefter måste du skriva in en juridisk person (Legal entity) som blir anslutet till ditt konto (oftast är det ditt företag eller en extern konsult som hjälper ert företag).

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR