En vanlig anmärkning som har iakttagits vid skyddsronder är bristfällig förvaring samt avsaknad märkning av kemiska produkter. Denna kurs avser att stärka och bredda kunskap av förvaring och märkning med hänsyn till krav från miljöbalken, arbetsmiljöverket och myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Vårens kurstillfällen – 2024:

8 februari kl 8.30-12.00 Lärarledd onlinekurs, FULLBOKAD

Kursavgift:

4000 kr (exkl. moms) (3600 kr för Chemgroups kunder)

I priset ingår kursdokumentation och diplom.

Anmälan

Anmälan sker via “Boka kurs” nedan. Anmälan kan även göras via utbildning@chemgroup.se eller telefon 031-712 02 60

Kontakt

Kontakta Biljana för mer information om kursen.

biljana[at]chemgroup.se

076 – 316 18 19

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla verksamheter som lagerhåller kemiska produkter, förslagsvis lageransvariga, du som riskbedömer, utför skyddsronder, arbetsledare, kemikalie- och miljöansvariga samt arbetsledare/chefer skyddsombud.

Syfte med utbildningen

Förtydliga vilka regler/riktlinjer som gäller och ge praktiska exempel på märkning av skåp och lokaler samt förmedla vilken säkerhetsfaktor organiserad lagerhållning kan skapa.

Samt teoretisk information om lagerhållning. Syftet är att få trygghet gällande uppmärkning av lokaler/skåp och information för att skapa en beredskapsrutin för spillolycka.

Ingående delar

Skyltning och märkning på arbetsplatsen

Tips förvaring

Förvaring av:

Hälsofarliga produkter

Produkter med fysikaliska faror (brandfarlig vätska/gas)

Miljöfarliga produkter

Sanering

Boka din kursplats idag!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR