Januari 2023 

19 januari Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

26 januari – Allergiframkallande ämnen, Lärarledd onlinekurs, halvdag

31 januari – Läsa och förstå säkerhetsdatablad, Lärarledd onlinekurs, halvdag

Februari 2023

1 & 9 februari  – Riskbedömningsworkshop, lärarledd onlinekurs, 2 halvdagar

2 februari  – CLP klassning av kemiska produkter, Lärarledd onlinekurs, halvdag

7 februari Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

7 februari  – Kemikalielagstiftning för ansvariga, Lärarledd onlinekurs, heldag

8 februari  – Lagerhållning och förvaring av kemiska produkter, Lärarledd onlinekurs, halvdag

Mars 2023

1 mars – Riskbedömning av kemikalier, Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

7 mars Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

9 mars – Praktisk kemikaliehantering, Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

14 mars – Bedömning av hygienska gränsvärden, Lärarledd onlinekurs, halvdag

15 mars – Jobba smart i Chemgroup Pro- engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag

16 mars – Substitution – Hur du kan välja skonsammare produkter, Lärarledd onlinekurs, halvdag

21 mars – Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare , Lärarledd onlinekurs, heldag

28 mars – Allergiframkallande ämnen, Lärarledd onlinekurs, halvdag

30 mars – Regler för ämnen i varor – REACH, RoHS/SCIP etc. Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

April 2023

4 april – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

18 april – Praktisk kemikaliehantering, Lärarledd onlinekurs, heldag

20 april  – Kemikalielagstiftning för ansvariga, Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

Maj 2023

4 maj – Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare , Lärarledd kurs på plats i Göteborg , heldag

9 maj – Riskbedömning av kemikalier, Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

10 maj – Exponeringsscenario för användare, Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

11 maj – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

16 maj – Bedömning av hygienska gränsvärden, Lärarledd onlinekurs, halvdag

23 maj – Jobba smart i Chemgroup Pro- engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag

24 maj – Allergiframkallande ämnen, Lärarledd onlinekurs, halvdag

25 maj  – Regler för ämnen i varor – REACH, RoHS/SCIP etc. Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

Juni 2023

1 juni – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

September 2023

5 september – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

13 september – Allergiframkallande ämnen, Lärarledd onlinekurs, halvdag

14 & 28 september  – Riskbedömningsworkshop, lärarledd onlinekurs, 2 halvdagar

19 september – Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare , Lärarledd kurs på plats i Göteborg , heldag

Oktober 2023

4 oktober – Kemikalielagstiftning för ansvariga, Lärarledd onlinekurs, heldag

5 oktober – Bedömning av hygienska gränsvärden, Lärarledd onlinekurs, halvdag

10 oktober – Praktisk kemikaliehantering, Lärarledd onlinekurs, heldag

11 oktober  Läsa och förstå säkerhetsdatablad, Lärarledd onlinekurs, halvdag

12 oktober – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

16 oktober – Jobba smart i Chemgroup Pro- engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag

17 oktober – Lagerhållning och förvaring av kemiska produkter, Lärarledd onlinekurs, halvdag

18 oktober – CLP klassning av kemiska produkter, Lärarledd onlinekurs, halvdag

25 oktober – Allergiframkallande ämnen, Lärarledd onlinekurs, halvdag

26 oktober – Regler för ämnen i varor – REACH, RoHS/SCIP etc. Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

November 2023

8 november – Exponeringsscenario för användare, Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

9 november – Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag

14 november – Riskbedömning av kemikalier, Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

16 november – Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare , Lärarledd onlinekurs, halvdag

21 november – Kemikalielagstiftning för ansvariga, Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

23 november – Substitution – Hur du kan välja skonsammare produkter, Lärarledd onlinekurs, halvdag

28 november – Praktisk kemikaliehantering, Lärarledd kurs på plats i Göteborg, heldag

30 november – Bedömning av hygienska gränsvärden, Lärarledd onlinekurs, halvdag

December 2023

5 december – Jobba smart i Chemgroup Pro- engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag

7 december– Allergiframkallande ämnen, Lärarledd onlinekurs, halvdag

12 december – Jobba smart i Chemgroup Pro- , Lärarledd onlinekurs, halvdag


KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg