Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Fakturering och betalning

Samtliga priser anges exklusive moms. Fakturering sker i samband med anmälan. Betalningsvillkor är 30 dagar.

Avbokning/ombokning schemalagd öppen utbildning

Kursbokningen räknas som bindande för deltagarens företag när Chemgroup har sänt bekräftelse på att deltagaren har inbokats på utbildningen.

Kostnadsfri av- och ombokning gäller fram till 14 arbetsdagar innan kursstart.

Vid av- eller ombokning 14 arbetsdagar eller mindre före kursstart debiteras beställaren 100 % av kursavgiften.

Vid sjukdom (egen sjukdom eller barn) skall sjukintyg uppvisas och då erbjuds deltagaren att boka om sig till nästkommande kurstillfälle utan extra kostnad. Om deltagaren inte har möjlighet vid det erbjudna tillfället eller inte kan visa giltigt sjukintyg så erbjuds i stället ombokning till ett kurstillfälle som genomföras inom 6 månader från originaldatum till 50% av kursavgiften.

Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Chemgroup rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum.

Kursplats kan alltid överlåtas till medarbetare efter samråd med Chemgroup.

Övrig kompensation utgår ej.

Avbokning/ombokning företagsintern utbildning

Företagsintern/anpassad utbildning kan kostnadsfritt avbokas senast 14 arbetsdagar innan kursstart, därefter debiteras hela kostnaden. Eventuella ej avbokningsbara kostnader så som hotell och resa kan komma att debiteras även om avbokning sker i tid.

Oberoende av tidpunkt för avbokning, äger Chemgroup alltid rätten att debitera för de kostnader som Chemgroup inte kan undvika trots avbokningen. Detta omfattar, men är ej begränsat till, påbörjat arbete med utveckling/anpassningar, ej avbokningsbara resor, beställt kursmaterial och förtäring.

Om lärare blir sjuk eller av annan anledning inte kan genomföra kurs på överenskommet datum, förbehåller sig Chemgroup rätten att byta lärare alternativt flytta kursdatum. Sådan åtgärd sker alltid i samråd med kunden.

Avbokning/ombokning seminarium/event

Vid avbokning av seminarium/event med anmälningsavgift gäller samma avbokningsregler som för kurs.

Avbokning av kostnadsfritt seminarium skall ske 24 timmar innan start.

Om deltagare uteblir från kostnadsfritt seminarium/event, utan att ha avbokat senast dagen innan, debiteras upp till 500 kr.

Behandling av personuppgifter

Som en följd av att kunden registrerar sig och tar del av den tjänst som Chemgroups utbildning utgör, kommer Chemgroup att lagra och behandla de personuppgifter som kunden lämnar för att Chemgroup ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Göteborg, 2022-01-24

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR