Vill du spara tid för att fullständigt kunna ägna dig åt att uppnå dina företagsmål?

Har du annat för dig än att få tag i säkerhetsdatablad och distribuera dem till dina kunder? Då har du hamnat helt rätt hos oss!

Chemgroup både tillverkar, klassificerar, översätter och distribuerar säkerhetsdatablad.

Tillverkning

Vi på Chemgroup erbjuder en snabb och enkel totallösning för era säkerhetsdatablad. Detta innebär att från de uppgifter vi får så skriver vi ett komplett säkerhetsdatablad. När nya uppgifter kommer fram respektive när ett år har gått genomför vi revision omgående.

Chemgroup har tre kemister samt en toxikolog, vilka alla har specialist-kompetens och över 20 års erfarenhet av säkerhetsdatablad. Vi följer kontinuerligt gällande lagstiftning och kan erbjuda en rationell och kostnadseffektiv service.

Översättning

Behöver du ett säkerhetsdatablad på ett annat språk än svenska? Inga problem! Vi kan erbjuda snabba och korrekta översättningar av säkerhetsdatablad från svenska till ett flertal olika språk och naturligtvis från dessa språk till svenska.

Utöver detta kontrollerar vi att säkerhetsdatabladet också följer det aktuella landets regler avseende t.ex. hygieniska gränsvärden eller att det finns på TSCA Inventory. Detta garanterar att säkerhetsdatabladet uppfyller aktuella regulatoriska krav.

Distribution

Chemgroup erbjuder en kostnadseffektiv distributionslösning vilket innebär att vi ser till att du och dina kunder alltid har den senaste versionen av säkerhetsdatablad t.ex. direkt upplagd på din och dina kunders hemsida. Du behöver inte oroa dig för att dina säkerhets-datablad inte uppfyller det aktuella landets regelverk utan vi tar hand om allt detta. Den här lösningen gör även att du får mycket nöjda kunder.

Läs mer om vår tjänst för utskick här: 

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR