Chemgroup Mini är tjänsten för det lite mindre företaget med ett begränsat antal kemikalier. Är du miljödiplomerad och jobbar med en kemikalieförteckningen är detta den optimala tjänsten. Du säkerställer lagefterlevnad och spar mycket tid

I tjänsten ingår:

1. Direktlänk till alla dina säkerhetsdatablad via datorn.

2. Kemikalieförteckning enligt lagkrav.

3. Kontinuerlig uppdatering av samtliga säkerhetsdatablad av Chemgroup.

4. Skyddsblad för alla kemikalier med tydlig information för personalen.

5. App med alla säkerhetsdatablad.

6. Årlig kontroll mot REACH kandidatförteckning.

7. Arkivering av säkerhetsdatablad enligt lagkrav.

Vill du veta mer?Hör av dig till oss på Chemgroup!

Vi kan visa mer om hur vår tjänst fungerar via ett webbmöte.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR