CLP” eller ” CLP-förordningen” står för förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. CLP står för Classification, Labelling and Packaging. Den kommer från FN:s globala harmoniserade system (GHS) för klassificering och märkning av kemikalier i EU:s lagstiftning.

CLP-förordningen trädde i kraft den 20 januari 2009. Den kommer stegvis att under en övergångsperiod ersätta Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning (KIFS 2005:7).

Läs mer på om CLP på  http://www.kemi.se

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR