Vi har många kompetenta kemister, toxikologer och ingenjörer 
inom kemiområdet på Chemgroup…

Vi har alla gedigen erfarenhet av olika projekt inom kemiområdet.
Läs mer här nedanför om de områden nedan som vi jobbar mycket med…

Vi kan fungera som ett bollplank vad gäller substitution av kemikalier. Har du en fråga om en specifik produkt eller behöver du vägledning på var du ska vända dig för att hitta rätt produkt med en viss teknisk specifikation. Vi hjälper dig!

Kontakta oss på consulting@chemgroup.se

REACH

REACH är den Europeiska kemikalielagstiftningen som trädde i kraft år 2007. Alla verksamheter som använder kemiska produkter och varor berörs av REACH i olika omfattningar.

RUTINER

Ett ledningssystem skall skapa mervärde och vara en hjälp för att skapa ett effektivt arbete. Att ha mängder av dokument som inte är anpassade till verksamheten är inte effektivt.

SUBSTITUTION

Chemgroup har stor erfarenhet av att jobba med substitution av kemikalier. Ta hjälp av våra kemister för att på ett effektivt sätt minska antalet kemikalier i din verksamhet

KEMIKALIESAMORDNARE

Behöver du tillfällig hjälp med en kemikaliesamordnare eller stöd för viss del av en tjänst, då kan du få hjälp av någon av Chemgroups kemikaliesamordnare.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Vill du höja intresset för kemikaliefrågor inom din verksamhet? Boka en inspirationsföreläsning med någon av våra konsulter inom Chemgroup.

HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

För att kunna göra en fullständig riskbedömning av kemikalier eller kemiska riskkällor behöver man även säkerställa att luftkvaliteten är godtagbar.

SCIP

Från och med den 5 januari 2021 är varje tillverkare, importör eller distributör, som släpper ut en vara innehållande mer än 0,1 % av särskilt farliga ämnen, skyldig att lämna information om detta till den så kallade SCIP-databasen.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR