Miljöarbetet är en integrerad del av våra processer och vi verkar för att minska vår miljöpåverkan, så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vårt miljöarbete ska präglas av öppenhet och ständiga förbättringar.

Vi tar ansvar för miljön genom att:

– Vi skall arbeta förebyggande och i enlighet med tillämplig miljölagstiftning och andra krav.

– Sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs- och energianvändning.

– Hantera vårt avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt.

– Engagera och motivera alla medarbetare att utföra arbetsuppgifter på miljömässigt ansvarsfullt sätt.

– Vi skall i möjligaste mån välja och rekommendera de produkter och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön för både oss och våra kunder.

– Vi skall vägleda kunderna i hur de kan minska sin miljöpåverkan.

– Vi skall arbeta med ständigt förbättring inom miljöområdet.

Chemgroup Scandinavia AB:s miljöpolicy antogs av ledningen den 4 juni 2012.

/Pär Björklund, VD

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR