Miljöarbetet är en integrerad del av våra processer och vi verkar för att minska vår miljöpåverkan, så långt det är miljömässigt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Vårt miljöarbete ska präglas av öppenhet och ständiga förbättringar.

Vi tar ansvar för miljön genom att:

  • I möjligaste mån välja och rekommendera de produkter och tjänster som innebär en mindre påverkan på miljön för både oss och våra kunder.
  • Vägleda kunderna i hur de kan minska sin miljöpåverkan.
  • Arbeta med ständig förbättring inom miljöområdet.
  • Internt och externt arbeta med och rekommendera produkter som är positiva i ett livscykelperspektiv.
  • Arbeta förebyggande och i enlighet med tillämplig miljölagstiftning och andra relevanta krav.
  • Sträva efter en effektiv och miljöanpassad resurs- och energianvändning samt förebygga föroreningar.
  • Hantera vårt avfall på ett effektivt och miljöriktigt sätt.
  • Engagera och motivera alla medarbetare att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Göteborg den 18 maj 2022

Pär Björklund, VD Chemgroup Scandinavia AB

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR