Ett ledningssystem skall skapa mervärde och vara en hjälp för att skapa ett effektivt arbete. Att ha mängder av dokument som inte är anpassade till verksamheten är inte effektivt. Kvalitet före kvantitet helt enkelt. De här delarna är vi på Chemgroup väl bekanta med. Vi kan hjälpa din verksamhet med rutiner kring kemikaliehantering. Vi ser över och anpassar rutiner som fungerar väl med er befintliga verksamhet. Vi har stor erfarenhet från olika typer av branscher.

När ett ledningssystem uppdateras skall man se över vad som verkligen krävs, när krävs en rutin och när passar det bättre med en instruktion? Vilken information behöver egentligen finnas med i ert ledningssystem?

För att få en fungerade kemikaliehantering krävs tydliga rutiner. Behoven skall täckas upp för att säkerställa att arbetet sker så effektivt och systematiskt som möjligt.

Urval av rutiner:

– Inköp av kemikalier

– Införande av ny kemikalie, riskbedömning utbildning mm.

– Utbildning och rutingenomgång för personal som arbetar med kemikalier

– Underleverantörer och deras hantering av kemikalier

– Lagra/hantera kemikalier. m.a.p. arbetsmiljö, yttre miljö, kvalitet och brand.

– Ansvarsområden

– Arkivering

– Destruktion av kemikalier och dess förpackningar

– Substitution

– Kontroll av kundspecifika krav

Beroende på hur stor samt komplex verksamheten är skrivs rutiner som passar just er verksamhet. Vi skapar rutiner som utgår från er verksamhets förutsättningar och behov så som de ser ut just nu.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR