Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Chemgroup har ramavtal med ett antal verksamheter. På denna sida kan du läsa mer om ramavtalen med Svenska kyrkan och ADDA inköpscentral.

Vad är ett ramavtal?

Ramavtal är redan upphandlade avtal, vilket innebär att de kan användas utan att man själv behöver genomföra motsvarande upphandling, med den tid och resurser som en sådan kräver.

Ett ramavtal är ett avtal mellan en upphandlande enhet och en eller flera leverantörer, som avser att de ska tillhandahålla en vara eller tjänst med fastställda villkor under en bestämd period, vanligen 4 år.

Om den upphandlande enheten har tecknat ett ramavtal för en specifik vara eller tjänst, behöver enheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan avropa (tilldela kontrakt) från ramavtalet.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR