Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

REACH är den Europeiska kemikalielagstiftningen som trädde i kraft år 2007. Alla verksamheter som använder kemiska produkter och varor berörs av REACH i olika omfattningar. För att uppfylla kraven i förordningen måste företag identifiera och hantera de risker som är kopplade till de ämnen de tillverkar eller importerar och säljer inom EU.

Vill ni veta hur ni berörs av REACH och vad som gäller i er verksamhet, kontakta oss så hjälper vi er.

Reach-förordningen handlar om registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen. Reach innehåller också krav på användare av kemikalier, vilket inte förekommer i tidigare lagstiftning. Som användare av kemikalier behöver man ha all tillgänglig information såsom tillstånd, information om SVHC ämnen, säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier.

Vill ni veta vad som gäller i er verksamhet kan vi ge stöd och råd om hur just ni berörs av Reach.

Chemgroup kan hjälpa er genom att:

– Utbilda i säker kemikaliehantering, hur berörs ni av REACH?

– Gå igenom er kemikalieförteckning och kontrollera era kemikalier mot kandidatförteckningen, begränsade och förbjudna ämnen.

– Substitution av kemikalier

– Granska och ta fram säkerhetsdatablad

– Vad gäller när man får utökade säkerhetsdatablad, sk. exponeringsscenarier?

– Genomföra registreringar i enlighet med REACH.

– Kemikalier i varor

– Klassning av kemikalier/ brukslösningar

– Med mera

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR