Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Berör det här med kemikalier mig? Jag jobbar ju inte på en kemikaliefabrik?

Oavsett vart man befinner sig så kommer man i kontakt med kemikalier, både hemma och på jobbet.

Genom mer kunskap kan vi hjälpas åt att minska effekterna av kemikalierna. Var påläst och ställ krav! Här kan du läsa lite mer om olika ord och lagar som vi som jobbar med kemikalier slänger oss med. Vad är egentligen kandidatlistan? Vad betyder REACH?

KANDIDATLISTAN

På Chemgroup brukar vi förklara det med att det är kemiska ämnen som kandiderar till att vara riktigt farliga för människa och miljö.

SÄKERHETSDATABLAD

Leverantören av vissa ämnen eller blandningar ska förse mottagaren med ett säkerhetsdatablad. Det ska vara skrivet på svenska för produkter som släpps ut på den svenska marknaden.

CLP

CLP” eller ” CLP-förordningen” står för förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

REACH

Reach-förordningen ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige.

KEMIKALIERS PÅVERKAN

Många produkter i vår omgivning innehåller ämnen som påverkar våra hormoner. Särskilt mannens fertilitet är i fara.

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR