Vad är egentligen kandidatlistan?

På Chemgroup brukar vi förklara det med att det är kemiska ämnen som kandiderar till att vara riktigt farliga för människa och miljö. Förr så kunde glada kemister ganska fritt tillverka och sälja kemiska ämnen. Det var inte stora krav på att analysera hur farlig ett ämne var för människa och miljö gjorts innan de användes i produkter.

Nu vet man att det finns mängder av ämnen där vi människor faktiskt har ganska dålig koll på hur stora riskerna är med dessa ämnen.

Vad REACH syftar till är att identifiera risker för människa och miljö för varje kemiska ämne. När man har kommit fram till att man tror att ett ämne är farligt, dvs cancerframkallande eller reproduktionsstörande så kommer det upp på kandidatlistan.

När man verkligen vet hur farligt ämnet är så kan det komma upp på REACH Bilaga XIV – som vi kallar förbudslistan. Ämnen som finns med här har ett slutdatum då de måste sluta tillverkas och säljas.

OK, det innebär mycket jobb och administration men tack EU för att vi tillsammans hjälps åt att rädda oss själva!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR