Chemgroup har stor erfarenhet av att jobba med substitution av kemikalier. Vill du åstadkomma en enklare kemikaliehantering i din verksamhet? En stor mängd kemikalier tenderar att skapa mer jobb och huvudbry än vad som egentligen krävs. Ta hjälp av våra kemister för att på ett effektivt sätt minska antalet kemikalier i din verksamhet både gällande mindre miljö- och hälsofarliga kemikalier samt totala antalet.

Under ett substitutionsprojekt identifieras mål och omfattning och inom ramen för projektet tar Chemgroups kemist fram alternativa produkter. Resultatet efter ett substitutionsprojekt blir att din verksamhet får en enklare kemikaliehantering att fortsätta jobba med. Ofta resulterar detta i direkta besparingar i verksamheten i form av minskad administration, mindre krav på utbildning av personal och minskade säkerhetsåtgärder.

Är du osäker på om du använder rätt produkt? Våra kemister kan också hjälpa till att granska enstaka kemikalier, kemikalier inom en viss produktgrupp eller på ett visst arbetsmoment. Vi har stor erfarenhet av allt från tillverkning av kemikalier till praktisk användning av kemikalier.

Vi älskar resultat på Chemgroup. Därför gillar vi den här typen av projekt lite extra mycket eftersom det väldigt ofta gör stor skillnad i verksamheten. Vi tar bort farliga kemikalier samtidigt som kostnaderna minskar – bra i flera led!

Kontakta oss för mer information!

KONTAKTINFORMATION

Växel: 031 – 712 02 60, Fax: 031 – 25 05 99

Epost: info[at]chemgroup.se

Stockholmsgatan 16, Villa Bagaregården

416 70 Göteborg

CERTIFIERINGAR