Asecos

Jämförelse av säkerhetsförvaringsskåp för brandfarliga ämnen

 

Idag används brandfarliga ämnen i de flesta laboratorie- ochindustrimiljöer. Störning av dessa material utgör en stor risk för människor och egendom. Icons

 

 

Även om det finns en stor mängd lagerförvaringsskåp för brandfarliga produkter som finns tillgängliga på marknaden, är det ofta en utmaning för användarna att välja lämplig produkt för deras speciella tillämpning eller situation.

Följande jämförelse är avsedd att bidra till att förstå fördelarna och nackdelarna med de olika standarderna och hjälpa till att göra rätt beslut för en säkrare arbetsplats.