Välj önskat webinar

  Datum för webinar

  Deltagarens namn (måste fyllas i)

  Deltagarens e-postaddress (måste fyllas i)

  Deltagarens roll inom verksamheten

  Namn på företag, Kommun, Verksamhet

  Övriga kommentarer

  Klicka i om du som deltagare har gått användarutbildningen i systemet & Har behörighet att göra riskbedömningar för din egna verksamhet i Chemgroup Pro. [Obligatoriska krav för att delta i webinariet]