Hitta rätt lagring för dina kemikalier. Vi tillhandahåller lagringslösningar i storlekar från mindre skåp för labb och produktion till större Containerlösningar.

Containerlösningarna är uppdelade i fyra varianter


Hazvault för giftiga kemikalier.
Corvault för frätande kemikalier.
Gasvault för gas under tryck.
Firevault för brandfarlig vara.