Tillverkad av Chemstore på Irland till högsta standard med endast certifierad brandsäkrade material som har testas enligt standarden BS 476.

Firevault, nästa generations lagringslösning ger dig bästa möjliga lagring för dina brandfarliga kemikalier.

Firevault-enheterna överensstämmer med alla relevanta hälso- och säkerhetsbestämmelser, försäkringar, krav och miljöstandarder såsom DSEAR, 1S310, 1S0 14001, EMAS och HSE riktlinjer för lagring av brandfarliga vätskor.

Skräddarsydd teknisk lösning:

Alla Fievault-enheter levereras till arbetsplatsen monterade och klara för omedelbar användning. Det krävs ingen arbetsinsats av kunden för att komma igång med användning av Firevault. Firevault-enheten kan enkelt förflyttas med gaffeltruck eller kran, vilket ger utmärkt flexibilitet och minskar kravet på tillstånd för din verksamhet.

 

 

 

 

FLAMSÄKER KONSTRUKTION

  • Enheten måste placeras inom en “säker plats”, bort från antändningskällor, arbetsområden, markgränser och byggnader.
  • Enkel svetsad stålkonstruktion utan brandsäkrat material.
  • Inget motstånd mot temperaturökning eftersom det inte skapas någon termisk barriär.

FIREVAULT KONSTRUKTION

  • Enheten kan placeras på valfritt ställe, oberoende på övriga risker, byggnad och gränser.
  • Brandsäkra och certifierade komponenter används i konstruktionen, inkl. 100 mm tjocka ytterväggar, säkrade tätningar och luftventiler.
  • 90 minuts termisk barriär möjliggör tillräcklig tid för evakuering för räddningstjänsten till att säkert hantera situation vid brand.

 

Chemstore Connect ger en avancerad mjukvarusjukdom för den smidiga hanteringen av ett organisations farligt material. Förbättra efterlevnaden, sänka kostnaderna och minska risken.
Den kompletta chemstore produktfamiljen uppfyller de strikta kraven på säkerhet, kvalitet och certifiering på de
marknader där vi är verksamma.