Kemikalielager kan förses med automatisk nivåövervakning för förbrukningskemikalier. När en kemikalier tas ut från lagret scannas den enkelt med en handscanner. När lagernivån understiger en förutbestämd nivå genereras automatiskt beställningar till respektive leverantör. För kemikalier som levereras av Chemgroup skickas påfyllnad till lagret med samlingsleveransen tillsammans med övriga kemikalier.

Automatiska lagernivåer minskar arbete för inköp och lagerpersonal och leder till exaktare lager och därmed mindre driftstopp.