Vi kan bistå er med en kemikaliespecialist. Vår kemikaliespecialist är en kemikunnig person som är kontakten med er personal i kemirelaterade frågor. Vår kemikaliespecialist kan medverka på ett kemikaliegruppsmöte i din verksamhet. Vi jobbar efter en förutbestämd agenda där vi bockar av frågor såsom
* kemikalier på begränsningslistor
* förändringar i lagar rörande kemikalier
* rådgivning runt substitutuion
* riskbedömning mm.

All information loggas naturligtvis i kemikalieloggen så den enkelt kan hittas i efterhand. Kom ihåg att visa upp din kemikalielogg vid en miljöinspektion, då bockar du snabbt och enkelt av flera frågor.