Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Flaggen

Behöver du ett säkerhetsdatablad på ett annat språk än svenska? Inga problem! Vi kan erbjuda snabba och korrekta översättningar av säkerhetsdatablad från svenska till ett flertal olika språk och naturligtvis från dessa språk till svenska.

Utöver detta kontrollerar vi att säkerhetsdatabladet också följer det aktuella landets regler avseende t.ex. hygieniska gränsvärden eller att det finns på TSCA Inventory. Detta garanterar att säkerhetsdatabladet uppfyller alla aktuella regulatoriska krav.