Flaggen

Behöver du ett säkerhetsdatablad på ett annat språk än svenska? Inga problem! Vi kan erbjuda snabba och korrekta översättningar av säkerhetsdatablad från svenska till ett flertal olika språk och naturligtvis från dessa språk till svenska.

Utöver detta kontrollerar vi att säkerhetsdatabladet också följer det aktuella landets regler avseende t.ex. hygieniska gränsvärden eller att det finns på TSCA Inventory. Detta garanterar att säkerhetsdatabladet uppfyller alla aktuella regulatoriska krav.