De har gett oss en god överblick över våra produkter och vilka som kan medföra kemiska risker. Chemgroup har en stor kompetens vad gäller kemiska produkter.

Magnus Ulaner /Miljö- och Hållbarhetschef, HSB Riksförbund