Det finns en tungrodd lagstiftning med många säkerhetsfrågor kring kemikaler och det är en jättefördel för oss att ha någon som bevakar den. De sköter hela hanteringen och dokumentationen av kemikalier och den kompetensen finns inte hos oss.

Jitech AB/ Anders Paulsson, vVD och inköpschef