Vi levererar varor till våra kunder med samlingsleveranser. Det är både miljövänligt och kostnadseffektivt. Färre leveranser betyder mindre utsläpp och samlingsleveranser på utvalda dagar istället för många små, effektiviserar godsmottagningen avsevärt. Du får enkel kontroll på vilka kemikalier och vart de används i verksamheten med vår logistikmodul.