SDB3Vi på Chemgroup erbjuder en snabb och enkel totallösning för era säkerhetsdatablad. Detta innebär att från de uppgifter vi får så skriver vi ett komplett säkerhetsdatablad. När nya uppgifter kommer fram respektive när ett år har gått genomför vi revision omgående.

Chemgroup har tre kemister samt en toxikolog, vilka alla har specialistkompetens och över 20 års erfarenhet av säkerhetsdatablad. Vi följer kontinuerligt gällande lagstiftning och kan erbjuda en rationell och kostnadseffektiv service.