Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Kemiska produkter/riskkällor kan förknippas med vissa risker om hanteringen inte sker på rätt sätt. Det är därför viktigt att vara medveten om dessa risker och ha en god förståelse i vad som krävs för en säker kemikaliehantering på arbetsplatsen.

Denna kurs ger dig en övergripande förståelse och praktiska exempel för en säker kemikaliehantering. Kursen är endast 1 timma lång, där vi kommer ut på plats hos er och praktiskt visar och förklarar vilka risker som finns i verksamheten och hur en bäst skyddar sig mot dessa. Men även hur personalen hittar information om sina kemikalier, förvaring samt avfallshantering av kemikalier.

Kursen vänder sig till nyanställd personal, praktikanter & sommarjobbare som på något sätt hanterar kemikalier.

Kursavgift:

Kursen hålls företagsinternt och anpassas efter varje specifik verksamhet. Pris sammanställs på offertförfrågan.

Kontakt

Kontakta Peter för mer information om kursen.

peter[at]chemgroup.se

073 – 504 89 10

Målgrupp:

Kursen vänder sig till nyanställd personal, praktikanter & sommarjobbare som på något sätt hanterar kemikalier.

Syfte med utbildningen:

Syftet med utbildningen är att verksamheten ska ha en säker hantering av kemiska produkter/riskkällor. Deltagarna ska efter kursen veta hur de utifrån behov av kemikalie ska agera för att inte utsätta sig själv och sina kollegor för de risker som finns, vid hantering och användning av kemikalier.

Ingående delar i kursen:

  • Från behov till destruktion av kemikalie
  • Hur hittar jag säkerhetsinformation om min kemikalie? (Läsa skyddsblad)
  • Hur skyddar jag mig?
  • Läsa ett säkerhetsdatablad
  • Praktiska tips om förvaring
  • Behov av förändring internt?
  • Ny kemikalie – hur gör jag?