Sisource x
Chemgroup Scandinavia

Sisource och Chemgroup Scandinavia går ihop och bildar Chemgroup. Tillsammans stärker vi vårt erbjudande och kommer erbjuda en komplett helhetslösning inom kemikaliehantering; från strategi och inköp till systemlösningar för uppföljning och dokumentation. Befintliga tjänster kommer självklart finnas kvar men vi får nu möjlighet att täcka upp ännu fler områden inom er kemikaliehantering.

Stay tuned!

Den nya organisationen Chemgroup är under uppbyggnad och kommer att lanseras under hösten 2024. Under tiden har du tillgång till allt du behöver via Sisources och Chemgroup Scandinavias befintliga hemsidor. Klicka nedan för att komma vidare!

Kurstillfällen, öppna kurser – 2022


JANUARI

18 janJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

26 janAllergiframkallande ämnen, Lärarledd online, halvdag – Boka plats


FEBRUARI

8 febJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

10 feb Kemikalielagstiftning för ansvariga – Lärarledd onlinekurs, heldag  – Boka plats

22 feb & 1 marsRiskbedömningsworkshop – Lärarledd onlinekurs, 2 halvdagar – Boka plats


MARS

3 marsBedömning av hygieniska gränsvärden – Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

9 marsTransport av farligt gods på väg (1.3), Göteborg, heldag – Boka plats

10 marsJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

15 marsLagerhållning, märkning, skyltning och sanering, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

16 marsJobba smart i Chemgroup Pro – engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

22 marsKemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare – Lärarledd onlinekurs, heldag – Boka plats

24 marsRegler för ämnen i varor – Reach/RoHS/SCIP etc. – Göteborg, heldag – Boka plats

29 marsPraktisk kemikaliehantering – Göteborg, heldag – Boka plats

31 marsAllergiframkallande ämnen, Lärarledd online, halvdag – Boka plats


APRIL

5 aprilJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

7 april CLP-klassning och ökad förståelse av säkerhetsdatablad – Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

19 aprilKemikalielagstiftning för ansvariga – Göteborg, heldagsutbildning  – Boka plats

27 aprilRiskbedömning av kemikalier– Göteborg, heldag – Boka plats

28 aprilRegler för ämnen i varor – Reach/RoHS/SCIP etc. – Lärarledd onlinekurs, heldag – Boka plats


MAJ

3 maj Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare – Göteborg, heldag – Boka plats

5 majSubstitution – hur du kan välja skonsammare produkter – Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

10 majBedömning av hygieniska gränsvärden – Lärarledd onlinekurs, halvdagsutbildning – Boka plats

11 majJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

18 majJobba smart i Chemgroup Pro – engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

19 majTransport av farligt gods på väg (1.3), Lärarledd onlinekurs, heldag – Boka plats

31 maj Exponeringsscenario för användare – Göteborg, heldag – Boka plats


JUNI

7 juni Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats