Kurstillfällen, öppna kurser – 2022


JANUARI

18 janJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

26 janAllergiframkallande ämnen, Lärarledd online, halvdag – Boka plats


FEBRUARI

8 febJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

10 feb Kemikalielagstiftning för ansvariga – Lärarledd onlinekurs, heldag  – Boka plats

22 feb & 1 marsRiskbedömningsworkshop – Lärarledd onlinekurs, 2 halvdagar – Boka plats


MARS

3 marsBedömning av hygieniska gränsvärden – Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

9 marsTransport av farligt gods på väg (1.3), Göteborg, heldag – Boka plats

10 marsJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

15 marsLagerhållning, märkning, skyltning och sanering, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

16 marsJobba smart i Chemgroup Pro – engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

22 marsKemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare – Lärarledd onlinekurs, heldag – Boka plats

24 marsRegler för ämnen i varor – Reach/RoHS/SCIP etc. – Göteborg, heldag – Boka plats

29 marsPraktisk kemikaliehantering – Göteborg, heldag – Boka plats

31 marsAllergiframkallande ämnen, Lärarledd online, halvdag – Boka plats


APRIL

5 aprilJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

7 april CLP-klassning och ökad förståelse av säkerhetsdatablad – Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

19 aprilKemikalielagstiftning för ansvariga – Göteborg, heldagsutbildning  – Boka plats

27 aprilRiskbedömning av kemikalier– Göteborg, heldag – Boka plats

28 aprilRegler för ämnen i varor – Reach/RoHS/SCIP etc. – Lärarledd onlinekurs, heldag – Boka plats


MAJ

3 maj Kemikaliekurs för inspektörer och miljöutredare – Göteborg, heldag – Boka plats

5 majSubstitution – hur du kan välja skonsammare produkter – Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

10 majBedömning av hygieniska gränsvärden – Lärarledd onlinekurs, halvdagsutbildning – Boka plats

11 majJobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

18 majJobba smart i Chemgroup Pro – engelska, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats

19 majTransport av farligt gods på väg (1.3), Lärarledd onlinekurs, heldag – Boka plats

31 maj Exponeringsscenario för användare – Göteborg, heldag – Boka plats


JUNI

7 juni Jobba smart i Chemgroup Pro, Lärarledd onlinekurs, halvdag – Boka plats