Har ni sett de nya farosymbolerna? Har ni rätt rutiner kring er kemikaliehantering? Vilka risker har ni med era kemikalier? Varför är 1 Juni 2015 ett viktigt datum? Vi hjälper er att få svar på dessa frågor och många fler. Vår utbildning innefattar bl.a.:

* Varför behöver jag som användare veta något om kemikalier?
* REACH, lagar och regler
* Kemikaliepåverkan
* Hur skyddar jag mig och mina kollegor?

Vi hjälper er att på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt utbilda er personal. Målet med utbildningen är att deltagarna skall förstå hur farligta kemikalier kan vara om de inte hanteras på rätt sätt. Vilken skyddsutrustning ska de använda och när behövs den?

Vi har två olika inriktningar på utbildningen. En för “ansvariga” och en för “användare”. Vi väljer att fokusera på olika områden på inriktningarna.