OM KRAV, MÖJLIGHETER TILL FÖRBÄTTRING & VERKTYG FÖR ATT LYCKAS MED HANTERINGEN AV KEMIKALIER INOM KOMMUNEN

Girl_and_chemicals

Kommunens miljöarbete och då även kemikaliearbetet blir allt viktigare. Var med på vårt webinar där vi pratar om effektiv kemikaliehantering.

Lyssna till Kungsbackas egen kemikaliecoach Sanda Einhaus om hur de jobbar med kemikaliehanteringen inom Kungsbacka kommun. Pernilla Ylander, kundansvarig mot kommuner på Chemgroup Scandinavia AB pratar om lagstiftning och de krav som gäller.  Hanna Björklund, Hållbarhetschef på Chemgroup Scandinavia pratar också om nyttan med riskbedömningar.

Datum: 2020-12-10 Genomförd

Plats: Online, via Teams

Pris: Kostnadsfritt

Information
Kontakta Pernilla Ylander, pernilla@chemgroup.se, 031-712 02 60

Agenda

10:00-10:30    Lagar och regler gällande kemikaliehantering – Vad betyder det för oss inom kommunen? Vad behöver vi göra?

10:30-10:50      Hur arbetar Kungsbacka kommun? – Intervju med kemikaliecoachen Sandra Einhaus och hållbarhetssamordnaren Anna Hallin.

10:50-11.00      Paus

11:00- 11:30     Riskbedömningar, varför är det så viktigt?

11:30-12:00      Hur kan man använda en kemikalieplan?

Välkommen till en inspirerande och givande förmiddag!

cgTree