Behöver du få en grund i kemikaliehantering för att utvecklas på jobbet eller vill du fördjupa dig i riskbedömningar eller kunna tolka ett exponeringsscenario på rätt sätt. Läs mer om de olika kurserna nedan.

Grundkursen är den kurs som är mest generell och kräver inga förkunskaper. Exponeringsscenario-kursen är mer detaljerad och det är bra om man känner till hur man gör riskbedömningar.

Kursstegen är en hjälp för att veta ungefär vilken typ av förkunskaper som krävs för att tillgodogöra sig kursen på bästa sätt. Läs mer om våra kurser under Utbildningar i menyn.

Steg 1: Grundkurs i kemikaliehantering

Steg 2: Riskbedömning av kemikalier

Steg 3: Exponeringsscenario för användare

Categories:

Tags:

Comments are closed